Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Metal metal önümçiligi hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Metaldan ýasalan önümler, dürli ýasama usullary arkaly metaldan ýasalan bölekleri we gurluşlary öndürmek prosesi.Kesmek, egilmek, möhürlemek, kebşirlemek we gurnamak, belli metaldan ýasalan usullaryň käbiri.Dürli polat, alýumin, bürünç, mis we beýleki metallar / erginlerdäki bölekler bölek önümçiligi üçin dürli pudaklarda ulanylýar.

“Prolean” çalt öwrülişik wagty bilen bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary takyklykdaky metaldan ýasalan önümleri hödürleýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Metörite metaldan ýasalan önümler

Metaldan ýasalan önümler, dürli ýasama usullary arkaly metaldan ýasalan bölekleri we gurluşlary öndürmek prosesi.Kesmek, egilmek, möhürlemek, kebşirlemek we gurnamak, belli metaldan ýasalan usullaryň käbiri.Dürli polat, alýumin, bürünç, mis we beýleki metallar / erginlerdäki bölekler bölek önümçiligi üçin dürli pudaklarda ulanylýar.

Aerokosmos, oba hojalygy, awtoulag, nebit, demir ýol, elektronika, HVAC we harby önümleri öz içine alýan pudaklarda köp sanly metaldan ýasalan bölekler ulanylýar.Kompaniýalar üçin örtükli metal bölekleri öndürmek hemişe praktiki däl.“Prolean” tarapyndan hödürlenýän häzirki zaman adaty metaldan ýasalan hyzmatlar, kompaniýalar üçin önümçilik enjamlaryna maýa goýmakdan has amatly wariant bolup biler.

Metörite metaldan ýasalan önümler

PRO-LEAN list metal önümçiligi

“Prolean” çalt öwrülişik wagty bilen bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary takyklykdaky metaldan ýasalan önümleri hödürleýär.Customörite prototip list metal bölekleri we ahyrky önümler üçin "MOOK ýok" (Iň az sargyt mukdary) syýasaty, diňe häzirki talap edýän mukdaryňyzy sargyt etmegi aňsatlaşdyrýar.Sanawyňyzda indi zerur däl aksiýa saklamaly bolmaz.

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Biziň güýjümiz

Döwrebap enjamlarymyz iň ýokary derejeli takyklygy we takyklygy bilen iň çylşyrymly bölekleri öndürýär.Metallary we olaryň erginlerini öz içine alýan köp sanly material.Dürli kompozisiýalarda bar bolan list materiallarynyň käbiri alýumin, poslamaýan polat, polat we bürünçdir.Surfaceerüsti gutarnykly wariantlaryň giň görnüşi bilen, çalt örtülen metal böleklerini siziň göz öňüne getirişiňiz ýaly berýäris.

Biziň güýjümiz
Biziň güýjümiz2
Egilmek nähili işleýär2

Köp ýyllyk tejribesi bolan ökde inersenerler toparymyz dizaýnlaryňyzyň önümçilige taýyn bolmagyna kömek edýär.Dizaýnlaryňyzy bize iberiň, biz hil netijelerini bermäge alada ederis.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabaty

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0,2 mm ýa-da isleg boýunça has gowy.

Metal önümçiligi

Lazer kesmek

Lazer kesmek, güýçli lazer ulanyp, metal böleklerini kesmekdir.Kesip biler ...

Egilmek

Metaldan egilmek, adyndan görnüşi ýaly, birmeňzeş galyňlykdaky metal kagyzy şekilde emele getirýär ...

Marka

Möhürlemek ýa-da basmak, möhür basmakda ýerine ýetirilýän amallar üçin bir söz.

Metaldan ýasalan materiallar üçin elýeterli materiallar

Alýumin Polat Poslamaýan polat
Al5052 SPCC SS304 (L)
Al5083 A3 SS316 (L)
Al6061 65Mn  
Al6082    

Prolean, metal we plastmassa ýaly Sheet Metal üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler