Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Hususy bölekleriňizi üpjün etmegiň iň oňat usuly bolan Hytaýda isleg öndürijisi boýunça hünärmen

 

Bäsdeşlik bahasy bilen önümçilik.CNC manchining, metaldan egilmek, sanjym galyplary we başgalar bilen pes göwrümli ýa-da köpçülikleýin önümçilik.Mugt bahalaryňyzy onlaýn, birnäçe günüň içinde iberiň.

 

 

Sitata alyň
Önümçilik

Sitata bermäge taýynmy?

Informationhli maglumatlar we ýüklemeler ygtybarly we gizlin.

Biz bilen habarlaşyň
  • Rokwell-awtomatlaşdyryş
  • Argon-lukmançylyk enjamlary
  • Emerson
  • l5
  • NOV
  • sony logo

Biz hakda

ÖNÜMÇILIGI aňsat, çalt we çykdajyly ediň

“ProLean” täze enjam öndürýän tehnologiýa kompaniýalary we başlangyç toparlary üçin çeşme hökmünde özüni görkezdi.

“Prolean” -yň islegi, “On-Demand Manufacturing” -yň öňdebaryjy çözgüt üpjünçisine öwrülmek.Muňa ýetmek üçin önümçiligi prototip görnüşinden önümçilige aňsat, çalt we tygşytly etmek üçin köp işleýäris.

“ProLean” robot, awtoulag, aerokosmos we sarp ediş gaplanan önümleri ýaly dürli pudaklarda müşderilere hyzmat edýär.Tor tejribesini içerki önümçilik mümkinçilikleri bilen birleşdirip, müşderilere çalt nyrhlara, çak edilýän gurşun wagtyna, önümçilik prosesiniň ýoluna we doly ölçegli gözleglere girip bileris.Müşderilere derrew öndürijilikli jogap berip bileris, şol bir wagtyň özünde her bölegini öndürmegiň iň täsirli we tygşytly çözgütlerini kesgitläp bileris.