Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Sanjym galyplaýyş hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Plastiki sanjym galyplary, inersenerleriň plastmassa bölekleri we önümleri üçin köpçülikleýin önümçilik prosesi.

Bu amal ýokary önümçilik nyrhlarynda we önümiň bahasyndan pes önüm öndürip biler.Dizaýn üýtgese, maşyn çeýe bolýan köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin täze galyndydan başga zat talap etmeýär.Diş çotgasyndan lukmançylyk enjamlaryna çenli köp sanly önüm üçin amatly.Lukmançylyk, derman, azyk we içgiler, penjireler we gapylar pudagy plastmassa sanjym galyplaryny ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Plastiki sanjym galyplary

Plastiki sanjym galyplary, inersenerleriň plastmassa bölekleri we önümleri üçin köpçülikleýin önümçilik prosesi.

Bu amal ýokary önümçilik nyrhlarynda we önümiň bahasyndan pes önüm öndürip biler.Dizaýn üýtgese, maşyn çeýe bolýan köpçülikleýin önümçilige başlamak üçin täze galyndydan başga zat talap etmeýär.Diş çotgasyndan lukmançylyk enjamlaryna çenli köp sanly önüm üçin amatly.Lukmançylyk, derman, azyk we içgiler, penjireler we gapylar pudagy plastmassa sanjym galyplaryny ulanýarlar.

Sanjym galyplary, önüm dizaýny üýtgän mahaly çylşyrymly tehnikalara we galyndylary döretmäge maýa goýmagy talap edýär.Önümi az mukdarda talap edenlerinde önümçilik we prototip sanjym galyplary kompaniýalar üçin mümkin däl bolup biler.“Prolean” -yň plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlary, dünýädäki kompaniýalar üçin ykdysady alternatiwa hödürleýär.

Sanjym galyplary

PRO-LEAN sanjym galyplary

Proleanyň tejribesi we mümkinçilikleri kompaniýalara adatdan daşary takyklyk bilen iň çylşyrymly plastmassa sanjym galyndylaryny öndürmäge kömek edýär.Çylşyrymly galyp dizaýnlary üçin köp okly galyplar we artykmaç galyplar ýaly ösen plastmassa sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris.

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Sanjym galyplary näme?

Önümlerini köpçülikleýin önümçilige alýan in engineenerleriň we dizaýnerleriň, şeýle hem prototip önümçiligini gözleýänleriň isleglerine doly laýyk gelýän bölekleri öndürýäris.

Plastmassa rezinleri we polimerleri ulanyp, plastmassa böleklerini emele getirmek üçin ulanylýan sanjym galyplaýjy maşyn.
Uly zawodda sanjym galyplaýjy maşynlar
Plastiki bölekleri öndürmek üçin sanjym galyplaýjy maşyn

“Prolean” -da köp mukdarda prototip öndürmek üçin köpri gurallary we silikon prototip şekillendiriş ukyplary bar.Customöriteleşdirilen JIT (Just In Time) önümçilik çözgütlerimiz bilen, zerur bolanda iň az inwentar bilen ýokary hilli köpçülikleýin önüm alarsyňyz.

Hil kepillendirildi:

DFM hasabaty bar

Volumeokary göwrümli önümçilik

Muti-boşluk galyplary

Ajaýyp ýeriň hili

Sanjym galyplary

Çalt gurallar

Çalt gurallar, ýönekeý sözler bilen aýdylanda, prototip önümçiligi bilen köpçülikleýin önümçiligiň arasynda köpri bolup durýar ...

Önümçilik gurallary

Önümçilik gurallary, plastmassa sanjym galyndy böleklerini köpçülikleýin öndürmek üçin amatlydyr.

Artykmaç1

Artykmaç iki ýa-da has köp dürli materialy birleşdirip önüm öndürýär.

Sanjym galyplary üçin elýeterli materiallar

Termoplastika
ABS PET
PC PMMA
Neýlon (PA) POM
Aýna doldurylan neýlon (PA GF) PP
PC / ABS PVC
PE / HDPE / LDPE TPU
PEEK  

Prolean, sanjym galyplary üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler