Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Gwasanaethau Gorffen Arwyneb Prolean

Mae Prolean yn cynnig amrywiol ddeunyddiau a gwasanaethau gweithgynhyrchu ar gyfer rhannau.Mae ein hystod eang o wasanaethau gorffennu wyneb yn ategu pob math o rannau.Gallwn wasanaethu eich gweithgynhyrchu yn ogystal ag anghenion gorffen wyneb a gwneud cynhyrchu yn ddiogel ac yn gyflymach.Mae gwasanaethau gorffen wyneb Prolean yn cynnwys.

Gwasanaethau Gorffen Arwyneb Prolean

Mae gorffeniad wyneb yn dal pwysigrwydd swyddogaethol yn ogystal ag esthetig ar gyfer rhannau diwydiannol.Gyda'r diwydiannau yn symud ymlaen yn gyflym, mae'r gofynion goddefgarwch yn dod yn dynnach ac felly mae angen gorffeniad wyneb gwell ar gyfer cynhyrchion manwl uchel.Mae rhannau ag edrychiad deniadol yn mwynhau mantais sylweddol yn y farchnad.Gall gorffen wyneb allanol esthetig wneud gwahaniaeth mawr ym mherfformiad marchnata rhan.

Mae gwasanaethau gorffen wyneb Prolean yn cynnig y safon yn ogystal â gorffeniadau wyneb poblogaidd ar gyfer rhannau.Mae ein peiriannau CNC a thechnolegau gorffen wyneb eraill yn gallu cyflawni goddefiannau tynn ac arwynebau unffurf o ansawdd uchel ar gyfer pob math o rannau.

Gorffen Arwyneb

Gorffen Arwyneb

Mae gorffeniad wyneb yn unrhyw broses sy'n helpu i gyflawni'r priodweddau gofynnol fel gwead, goddefgarwch a gwrthiant cemegol ar gyfer rhan arwyneb.Mae prosesau gorffen wyneb yn cynnwys ystod eang o brosesau.Mae peiriannu CNC, brwsio, caboli, electroplatio, anodizing, cotio powdr, a ffrwydro gleiniau yn rhai o'r prosesau a ddefnyddir yn nodweddiadol ar gyfer gwahanol fathau o orffeniad arwyneb rhannau.

Mae gorffeniad wyneb agos yn helpu i gyflawni'r goddefiannau gofynnol a gwell eiddo arwyneb sy'n gweddu i swyddogaeth ac amgylchedd y rhan.Mae ystyriaethau esthetig yn bwysig pan fo'r rhan yn weladwy ar y tu allan a gallant hefyd chwarae rhan wrth amddiffyn yr wyneb.Y dyddiau hyn, gall gorffeniadau wyneb gyflawni'r gofynion esthetig heb gyfaddawdu ar y swyddogaeth.

Mae gorffeniadau wyneb gwahanol yn cynnig gwahanol fanylebau sy'n helpu i ddewis y gorffeniad perffaith ar gyfer rhan.Rhai o'r manylebau pwysig yw gwerth graean, garwedd wyneb, goddefgarwch, trwch, lliw, a pharatoi arwyneb gofynnol.Mae rhannau sydd angen gorffeniad cosmetig yn gofyn am ffocws ychwanegol ar unffurfiaeth arwyneb, cyfeiriad strôc a lleihau diffygion.Mae gorffeniad cosmetig, masgio rhannol, gwerthoedd garwedd a lliwiau yn amrywio o ran argaeledd o broses i broses.

Gorffen Cosmetig

Mae gorffeniad cosmetig yn gwasanaethu'r gofyniad swyddogaethol sylfaenol yn ogystal â'r gofyniad esthetig.Mae swyddi gorffen wyneb yn dueddol o adael diffygion fel marciau hongian, crafiadau ac amherffeithrwydd arwyneb.Gall diffygion o'r fath wneud y cynnyrch yn edrych yn anneniadol a'r swp yn anghyson.Mae gorffeniad cosmetig yn canolbwyntio ar fân ddiffygion gweledol ac yn eu dileu gyda gwaith gorffen ychwanegol.

Mae gorffeniad cosmetig ar gael ar gyfer rhai prosesau gorffen wyneb fel proses ychwanegol tra bod rhai prosesau yn gosmetig yn ddiofyn.Mae gorffeniadau cosmetig yn Prolean yn derbyn gofal ychwanegol a dyna pam.

Mae gennym feini prawf derbynioldeb ar gyfer ein holl orffeniadau cosmetig y mae pob rhan yn eu dilyn

Rydym yn gwarantu cysondeb mewn gorffeniad wyneb ar draws y swp cyfan o rannau.

Mae ein rheolaeth ansawdd yn cynnal arolygiadau safonol ar gyfer y swp.

Pam Gwasanaethau Gorffen Arwyneb Prolean

Mae Prolean yn cynnig ystod eang o wasanaethau gweithgynhyrchu gan gynnwys peiriannu CNC, gwneuthuriad metel dalen, allwthio alwminiwm a mowldio chwistrellu plastig.Mae'r rhestr o ddeunyddiau a gynigir gennym ni yn helaeth ac yn cynnwys metelau a phlastigau.Mae gan ein gwasanaethau gorffen wyneb y galluoedd i orffen y rhannau a weithgynhyrchir gan ddefnyddio'r holl wasanaethau a deunyddiau hyn.

Mae ein hystod eang o wasanaethau gorffennu wyneb yn cynnig yr ansawdd gorau ar gyfer pob un o'ch rhannau yn y swp.Pan fyddwch chi'n dewis Prolean ar gyfer eich anghenion gorffeniad wyneb, gallwch chi fwynhau'r manteision canlynol:

Ystod eang o brosesau gorffen wyneb ar gyfer pob math o rannau.

Gorffeniadau arwyneb lluosog gydag opsiynau lliw.

Lefel uchel o reolaeth broses ar gyfer swyddi sy'n sensitif i drwch cotio.

Y goddefiannau gorau posibl gyda phob gorffeniad arwyneb.

Rheoli ansawdd ar gyfer gorffeniadau cosmetig gydag archwiliadau rheolaidd yn unol â safonau ISO 9001: 2015.

Gorffeniad cosmetig cyson ar draws y swp a phatrymau unffurf.

Diweddariadau rheolaidd ar y gorchmynion swp.